logo
Astronomie --> Pozorování --> Nové proměnné hvězdy CzeV134, CzeV135


Nové proměnné hvězdy CzeV134 a CzeV135
Update: březen 2011
Na konci ledna 2011 vydal tým N. N. Samuse novou pojmenovací listinu (č. 80) GCVS. Definitivní označení obdrželo 2036 nových proměnných hvězd v rozmezí rektascenzí 0-6. Vzhledem k velkému množství nových objevů jsou nové pojmenovací listiny rozděleny podle rektascenze.
Označení se dočkala také mnou objevená proměnná hvězda CzeV135 Cas. Nyní je dohledatelná v GCVS katalogu pod označením V1094 Cas. V GCVS katalogu byla zavedena s těmito údaji:

CzeV135 Cas = V1094 Cas

RA: 01h 20' 23.37''
DE: +59st 17' 15.1''
typ: β Lyr
M0 (prim): HJD 2454389.503157 (+/- 0.000202)
M0 (sek): HJD 2454500.332011 (+/- 0.0002)
Perioda: 0.514270 (+/- 0.000072) dne
O-C diagram z dosud napozorovaných minim je možné shlédnout na této stránce.
Update: srpen 2010
Během roku 2010 mě kontaktoval Pavol A.Dubovský z hvězdárny v Kolonici (Slovensko), že spolu s ukrainskou astronomkou Natalií A.Virninou napozorovali zmíněné proměnné a mají k dispozici pár světelných křivek. Takže jsem se s nimi spojil a dali jsme data dohromady. Nyní společně pracujeme na analýze dat.
Původní článek: listopad 2007
V noci 22.8/23.8 jsem snímal zákrytovou proměnnou BS Cas, která měla na tuto noc podle předpovědi sekundární minimum. Po následném zpracování naměřených dat jsem jako vždy zkontroloval pomocí funkce Find Variables v C-Munipacku, zda nějaká hvězda v tomto poli nejeví známku proměnnosti.
K mému nemalému překvapení jsem dokonce u dvou hvězd zaznamenal změnu jasnosti v řádu desetin magnitudy. Jedna z nich dokonce prošla minimem. Následným pozorováním v noci 26.8/27.8 jsem potvrdil proměnnost těchto hvězd. Pak již následovala procedura identifikace těchto nových proměnných a pátrání v internetových zdrojích, zda již tyto hvězdy nebyly jako proměnné někým identifikovány a publikovány.
Vzhledem k tomu, že jsem nic nenašel, zaslal jsem údaje o nových proměnných předsedovi Sekce pozorovatelů proměnných hvězd ČAS Luboši Brátovi, který je zařadil do CzeV katalogu, a přiřadil jim pořadové čísla 134 a 135.
K dnešnímu datu (11.12.2007) mám k dispozici data od celkem 3 pozorovatelů. Mimo mně, mi data zaslal Luboš Hambálek z Tatranské Lomnice a Láďa Šmelcer z Valašského Meziříčí. Počet zaslaných měření shrnuje následující tabulka.
Kocián R. Hambálek L. Šmelcer L.
VRI VRI VRI
CzeV 134 207790212 121613551103 2427
CzeV 135 208750211 348474487
Celkem 2378 4983 51

CzeV134

cross identifikace: GSC 3682:0018, USNO A2.0 1425-1870026
souhvězdí: Cas
RA: 01h 22' 26''
DE: +59st 12' 36''
mag B: 13.3
mag R: 11.17
objev. pozorování: link
srovnávací hvězda: GSC 3682:0430
check1 hvězda: GSC 3682:0412
check2 hvězda: GSC 3682:0700
kliknutím zvětšíte
Pozorovací řada proměnné CzeV134 a světelné elementy
typ: RR Lyr
M0: HJD 2454335.497728 (+/-0.000130)
Perioda: 0.419782 (+/-0.000010) dne
Δ mag V: 0.18
Δ mag R: 0.19
Δ mag I: 0.19
kliknutím zvětšíte
Časovou analýzu a určení světelných elementů jsem provedl pro filtr R, pro který mám k dispozici nejvíce měření (celkem 2169). Skládání pozorovacích řad a následnou analýzu jsem prováděl v programu Peranso 2.20. K nalazení periody jsem využil statistické metody ANOVA (analýza rozptylu), která pozorovaná data fituje ortogonálními polynomy a poté provede jejich kvalitativní ohodnocení.
Největším problémem se ukázalo sesazení pozorovacích řad z jednotlivých nocí tak, aby byla vzájemně porovnatelná. Z tohoto důvodu, a také z důvodu časového rozložení jednotlivých pozorování jsem data rozdělil do dvou logických sad: první obsahovala data od L.Hambálka (data pokrývají rok 2004 a rok 2006) a druhá sada data ode mně a L.Šmelcera (data z roku 2007). Pro obě dvě sady jsem zkusmo provedl analýzu a určil periodu a základní maximum.
Výsledek pro data z první sady (Hambálek) jsou tady.
Výsledek pro data z druhé sady (Kocián&Šmelcer) jsou tady.
Nakonec jsem obě sady spojil, vzájemně sesouhlasil a provedl časovou analýzu se shodnými parametry, jako v předešlých případech. Jak se dalo očekávat, nalezená perioda v tomto případě padla mezi hodnoty vypočtené pro jednotlivé sady měření. Základní maximum jsem vybral z pozorovací noci 22.8.2007, kdy je toto maximum pokryto dostatečně jak vzestupnou větví tak sestupnou.
Výsledek analýzy pro filtr V je zde.
Výsledek analýzy pro filtr I je zde.

CzeV135

cross identifikace: GSC 3682:2051, USNO A2.0 1425-1825909
souhvězdí: Cas
RA: 01h 20' 23.37''
DE: +59st 17' 15.1''
mag B: 12.3
mag R: 10.9
objev. pozorování: link
srovnávací hvězda: GSC 3682:0320
check1 hvězda: GSC 3682:2297
check2 hvězda: GSC 3682:1076
kliknutím zvětšíte
Pozorovací řada proměnné CzeV135 a světelné elementy
typ: β Lyr
M0 (primární): HJD 2454389.503157 (+/- 0.000202)
M0 (sekundární): HJD 2454500.332011 (+/- 0.0002)
Perioda: 0.514270 (+/- 0.000072) dne
Δ mag V: 0.46  (0.36)
Δ mag R: 0.46  (0.34)
Δ mag I: 0.44  (0.36)
kliknutím zvětšíte
Časovou analýzu a určení světelných elementů jsem provedl stejným způsobem jako v předchozím případě. Pro filtr R jsem nejprve určil světelné elementy ze svých pozorovacích řad a pak z dat, které mi zaslal L.Hambálek. A zde jsem narazil na problém, protože na základě mých dat mi výcházela perioda přesně poloviční oproti periodě z dat od L.Hambálka.
Na "vině" bylo sekundární minimum, které v mých datech není pokryto. Respektive, poté co jsem sekundární minimum objevil v datech L.Hambálka, jsem ve svých datech našel část vzestupné větve, která následovala po sekundárním minimu. Po novém sesazení všech pozorovacích řad jsem si ve složené fázové křivce potvrdil správnost dvojnásobné periody.
Výsledek analýzy pro filtr V je zde.
Výsledek analýzy pro filtr I je zde.
Pro další zpřesnění vypočtených elementů a pro získání přehledu o dlouhodobém chování nových proměnných bude samozřejmě nutné další sledování časů maxim či minim. Pokud budete mít volno ve vašem pozorovacím programu, můžete zkusit obrátit vaše přístroje na dané objekty. Budu vám vděčný za zaslané data. Předpovědi do poloviny roku 2008 si můžete stáhnout na následujících dvou odkazech, případně si je můžete sami vypočítat z uvedených světelných elementů.
Předpovědi maxim pro hvězdu CzeV134 do 30.6.2008 naleznete zde.
Předpovědi primárních minim pro hvězdu CzeV135 do 30.6.2008 naleznete zde.
Předpovědi sekundárních minim pro hvězdu CzeV135 do 30.6.2008 naleznete zde.
Katalogový soubor s těmito hvězdami pro program Předpovědi 1.4 od Davida Motla naleznete zde.
30.března 2011
Aktualizoval jsem stránku o nových proměnných hvězdáchCzeV134 Cas a CzeV135 Cas
22.září 2008
Přidal jsem snímek planetární mlhoviny NGC 7048
29.října 2007
V srpnu se mi podařilo objevit nové proměnné hvězdy. Informace naleznete na této stránce
21.září 2007
Přidal jsem snímek planetární mlhoviny M57
21.června 2006
Přidal jsem stránku s nafocenými snímky komety 73/P ...
13.června 2006
Další update článku o kometě 73P/Schwassmann - Wachmann 3 ...

Přidal jsem záznam z pozorování zatmění Slunce v roce 2003 ...
10.května 2006
Přidal jsem záznam z jednoho lednového pozorování ...
8.května 2006
Update  článku o kometě 73P/Schwassmann - Wachmann 3 ...
A to by bylo vše