logo
Astrosekce --> Články --> 73P/Schwassmann-Wachmann 3 - kometa roku 2006
Komety dovedou vždy překvapit (pro astronomy naštěstí téměř vždy mile), a nejinak je tomu i u této zajímavé komety, jejíž jméno trochu připomíná jazykovou hříčku. Ačkoliv, až tak velké překvapení to pro zasvěcené nebylo a není. Nicméně u komet nikdo nikdy neví.
Poprvé se seznámit s touto kometou měli možnost pánové Arnold Schwassmann a Arno Arthur Wachmann z jara 3.května 1930. Tito dva němečtí astronomové měli vlastně štěstí, neboť jejich primárním zájmem bylo vyhledávání a sledování planetek na fotografických snímcích z 30cm dalekohledu na hamburské hvězdárně v Bergedorfu. Následně byly ještě nalezeny předobjevové snímky z dubna téhož roku v archívu berlínské hvězdárny v Babelsbergu. Malý difůzní obláček jasnosti 9,5 magnitudy neušel jejich pozornosti a kometa byla na světě.
O tři týdny později, přesněji 31.května, prolétla kometa pouhých 0,062 AU od Země a dosáhla jasnosti mezi 6 a 7 magnitudou. Až do konce srpna byla kometa stále pozorovatelná, ale pak se ztratila z dosahu tehdejších přístrojů. Od té doby ji nikdo po dlouhých 44 let nespatřil. Na vině bylo několik příčin, které v konečném důsledku zavinily, že kometa byla opět pozorována až v roce 1979. Jednak to byla nepřesně určená perioda a nepříznivá geometrie návratu. Svou roli zde sehrál i gravitační účinek Jupiteru, který dráhu komety ovlivnil v letech 1953 a 1965. Naštěstí dva sovětští matematici N.A.Belyaev a S.D.Shaporev vypočetli předpokládaný návrat na rok 1979. A to se dvěma australským pozorovatelům J.Johntsonovi a M.Buhagairovi skutečně 13.srpna 1979 povedlo. Od té doby je její návrat pozorován pravidelně.
kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3
Kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3 je krátkoperiodickou kometou Jupiterovy rodiny. Kolem Slunce oběhne jednou za 5,36 roku po výstředné dráze (e=0,69) se sklonem k rovině ekliptiky 11 stupňů. Jeden z nejzajímavějších návratů se udál v roce 1995, kdy kometa nejprve zjasnila a poté u ní byly objeveny 3 jádra, které se rozštěpily z původního jádra. Kometa je tak zajímavá nejenom svými těsnými průlety kolem naší planety, ale i jedním z nejlepších kandidátů na studium postupného (kaskádovitého) štěpení. Díky tomuto štěpení dochází zpravidla k výraznému zjasňovaní jednotlivých složek, a to jej činí velmi přitažlivým cílem pro amatérské přístroje astronomických nadšenců difůzních objektů.
A co nás čeká při jejím návratu v roce 2006?
Návrat komety je bezesporu velmi očekávanou událostí. Pro naší geografickou polohu a pro přístroje dostupné většině astronomů-amatérů je doba nejlepší pozorovatelnosti přibližně od konce března do konce května. Pro lepší orientaci uvedu dráhu pro nejjasnější složku označenou jako C. Ta se v březnu bude nacházet v souhvězdí Pastýře a postupně se bude přesouvat směrem do Severní koruny. Koncem dubna vstoupí do souhvězdí Herkula a 1.května proletí kolem známé kulové hvězdokupy M13. S tím jak se přibližuje k Zemi nabírá kometa na rychlosti, takže již 6.května bude v Lyře a 8.května ji lze spatřit v těsné blízkosti planetární prstencové mlhoviny M57. V noci 13.května bude Zemi nejblíže a to na vzdálenost 0,07 AU. To se bude nacházet v souhvězdí Lištičky. Její rychlost v té době dosahuje 0,3 stupňů za hodinu. Dále bude pokračovat do Pegase, Ryb a koncem května se nám ztratí na ranní obloze v souhvězdí Velryby.
Odhady jasností jednotlivých složek jsou sice nejisté, ale velmi optimistické. Takže nezbývá než se na tuto událost připravit a doufat, že počasí i kometa k nám budou příznivě nakloněni.
Zde je několik zajímavých odkazů v souvislostí s touto kometou
www.komety.cz - Český web Kleťské observatoře přinášející dění na kometárním nebi
stránky Seiichi Yoshidy - efemeridy, mapky, odhady jasnosti a další podrobnosti
stránky Martina Gembece - jeho vlastní pozorování, fotky a postřehy
www.astro-forum.cz - o kometě na českém astronomickém fóru
Update: 3.dubna
Český astronom-amatér Kamil Hornoch opět boduje a připisuje si další významné pozorování, kdy jako první odpozoroval zjasnění fragmentu B. Jeho odhad jasnosti leží okolo hodnoty 11,1 mag. Oproti předchozím dnům došlo k dramatické změně vzhledu složek B a C, kdy se z malého mlhavého "nic" obě složky zjasnily. Nyní je můžeme pozorovat jako stelární objekty přibližně 10 magnitudy s malou komou, která je obklopuje.
Update: 5.dubna
Oproti předchozím dnům došlo k dramatické změně vzhledu složek B a C, kdy se z malého mlhavého "nic" obě složky zjasnily. Nyní je můžeme pozorovat jako stelární objekty přibližně 10 magnitudy s malou komou, která je obklopuje.
Update: 7.dubna
Obě složky B a C nadále zjasňují. Nyní se zdá, že složka B dohnala svou jasností složku C, a podle posledního hlášení amatérských astronomů mají obě složky jasnost okolo 9,5 mag. U nás na hvězdárně v Ostravě také sledujeme kometu a z dnešní noci je zde snímek tří nejjasnějších složek B, C a G.
Update: 12.dubna
Mnoho pozorovatelů hlásí úspěšné odpozorování složek B a C triedry, a to dokonce i v blízkosti městského osvětlení. Všichni s napětím čekají co kometa předvede.
Update: 22.dubna
Události kolem komety nabraly spád. Složka B se nadále zjasňuje a v předchozích dnech dosšlo k štepení jádra komety na další fragmenty. Tato událost je pro astronomy natolik zajímavá, že se na kometu obrátily i optické oči obřích teleskopů. Jedním z nich je i Hubblův kosmický teleskop (HST), který pořídil tyto nádherné snímky rozpadajicích se složek.
kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3
V současné době je již zaznamenáno na 60 fragmentů komety,z nichž ale většina je mimo dosah amatérských přístrojů. I tak kometa předvádí podivuhodné divadlo, které stojí určitě za zhlédnutí, třebas jenom v triedru. Podle posledních zpráv ze serveru www.komety.cz, chystají se na kometu také radioteleskopy v kalifornském Goldstone a portorickém Arecibo.
Update: 3.května
Složky B a C jsou nadále snadným cílem i pro majitele triedrů. Za dobrých pozorovacích podmínek lze spatřit i v triedru ohon komety, stejně tak difůzní obláček okolo centrálního zjasnění. Ve větších přístrojích již jde vidět více podrobností, především výrazná koma a protáhlý ohon, který vynikne hlavně na fotografiích.
Kometa nabírá na rychlosti, a její pohyb po obloze je patrný i v odstupu 2 hodin.
Update: 8.května
Dnes v druhé polovině noci do ranního svítání bylo možné zachytit složku C v souhvězdí Lyry v těsné blízkosti známé prstencové mlhoviny M57. Na tento okamžik čekalo mnoho astrofotografů a já zde přikládám jeden ukázkový snímek.
kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3
Update: 11.května
Podle posledních snímků a pozorování se zdá, že složka B slábne. Od začátku května třikrát zvýšila svou jasnost, pravděpodobně v důsledku dalšího štěpení jádra. Rovněž se trochu změnil vzhled této složky. Centrální část již nevypadá stelárně, ale jeví se jak vizuálně v menších dalekohledech, tak na fotografiích jako protáhlý difůzní ovál. Koma se také hodně protáhla, ohon je krásně vějířovitý, nicméně dlouhý asi jen půl stupně. Složka C je na rozdíl od B-čka stabilní, ikdyž oproti minulým dnům také mírně zeslábla.
Update: 16.května
Zatímco v našich zeměpisných šířkách kometa pomalu mizí v ranním svítání, velké teleskopy světa opět zaměřily svou optiku na tento zajímavý objekt. Krásný snímek, respektive sérií snímků pořídil během 4.-6.května dalekohled Spitzer, který snímá elmag.záření v infračerveném oboru. Na tomto složeném snímku je vidět cca 45 fragmentů komety. Dva nejjasnější jsou složkami C (ta nahoře vpravo) a složka B (nalevo dole). Na snímku je rovněž patrná prachová stopa, ležící v dráze komety, kterou zde kometa zanechala během svých minulých průletů.
kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3
Update: 13.června
Pěkný snímek komety, respektive její dvou nejjasnějších složek B a C se objevil na serveru www.komety.cz. Snímek pořídili dva rakouští astrofotografové Gerald Rhemann a Michael Jäger v africké Namibii. Kometa se v té době nacházela v souhvězdí Velryby.
kometa 73P/Schwassmann-Wachmann 3
30.března 2011
Aktualizoval jsem stránku o nových proměnných hvězdáchCzeV134 Cas a CzeV135 Cas
22.září 2008
Přidal jsem snímek planetární mlhoviny NGC 7048
29.října 2007
V srpnu se mi podařilo objevit nové proměnné hvězdy. Informace naleznete na této stránce
21.září 2007
Přidal jsem snímek planetární mlhoviny M57
21.června 2006
Přidal jsem stránku s nafocenými snímky komety 73/P ...
13.června 2006
Další update článku o kometě 73P/Schwassmann - Wachmann 3 ...

Přidal jsem záznam z pozorování zatmění Slunce v roce 2003 ...
10.května 2006
Přidal jsem záznam z jednoho lednového pozorování ...
8.května 2006
Update  článku o kometě 73P/Schwassmann - Wachmann 3 ...
A to by bylo vše